Techniky vakuového lití

Vakuové lití

Macchinario industriale DAW

Snaha o vysokou úroveň výroby vedla společnost Fonderia Benini k využití nejmodernější technologie: vakuového lití. Jedná se o techniku, která dokáže poskytnout lepší a spolehlivější produkt, jelikož sloučení probíhá v bezvzduchovém prostředí.

Díky vyloučení vzduchu je odlitek ze zamaku kompaktnější a zaručuje lepší kvalitu a mechanickou pevnost, což umožňuje realizaci esteticky použitelných předmětů bez bublin, které se po povrchové úpravě stávají finálním výrobkem. 

Tato technika, zpočátku využívaná pro výrobu dílů ze zamaku převážně estetického charakteru a následně rozšířená o výrobu dílů určených pro systémy tlakových těsnění, představuje novou hranici lití zamaku, která jistě najde uplatnění v stále rozmanitějších oblastech.

Tato technika totiž pomáhá výrazně zlepšit mechanické vlastnosti výrobků ze zamaku a současně umožňuje dosáhnout tloušťky menší než 1 mm, což vede ke snížení hmotnosti a tím k nákladům ve srovnání s běžným tlakovým litím. Tato technologie je také ideální pro díly, které vyžadují následné mechanické zpracování, protože výrazně snižuje pórovitost a vzduchové bubliny.

Share by: