Kvalita

Pracovat na absolutní kvalitě

Společnost Benini & C. se práci na tém absolutní kvality věnuje již dlouho. Společnost investovala nejen do systémů a zařízení; hodně udělala i pro školení zaměstnanců prostřednictvím pravidelných technických modernizačních kurzů s vysokou specializací.

Usilování o kvalitu se netýká pouze používaných strojů a technologií, ale především lidí, kteří jsou denně konfrontováni se stroji, metodami a procesy. Lidí a strojů, které vyrábějí a ovládají, a zároveň lidí, kteří studují. Nikdy nenecháváme nic na náhodě: společnost Benini & C. nejen zajišťuje, ale i kontroluje kvalitu výrobku od počátku až do konce výrobního procesu. Konkrétní kontroly jsou preventivně prováděny techniky při návrhu forem během celého procesu až po samotné lití. Velkou inovací v tomto oboru je "3D stroj", který Benini používá k vytváření rozměrových zpráv o nových produktech.

Ocel, tepelná úprava, výpočty odlitků, konstantní kontroly teploty a parametrů výrobního procesu jsou jen některé z prvků, které jsou předmětem analýzy a pečlivého studia.
Tyto kroky jsou o to důležitější, čím složitější je oblast použití hotových výrobků: stačí si vzpomenout na značné nároky automobilového průmyslu, nároky truhlářské výroby, telefonních služeb, elektrotechniky a pneumatického průmyslu. Společnost Benini je schopna zajistit kvalitu jak na technické, tak na estetické úrovni v mnoha odvětvích.

V roce 2009 získala společnost Fonderia Benini obnovení Certifikátu kvality UNI EN ISO 9001:2000 prostřednictvím verze ISO 9001:2008. Dnes můžeme říci, že Benini & C. je tým na vysoké úrovni, pracující na absolutní kvalitě a usilující o spokojenost zákazníků.

  • UNI_EN_ISO_9001-2008.pdf Quality
Share by: