Fyzikální a mechanické vlastnosti zamaku

Proprietà della legha di zama

Prostřednictvím grafů v galerii níže se dozvíte o hlavních vlastnostech zamaku a plně pochopíte, jak velkou revoluci Beniniho způsobil, když si tento materiál vybral pro svoji velkoobjemovou produkci.

V níže uvedených tabulkách jsou uvedeny fyzikální a mechanické vlastnosti zamaku, které nastiňují následující vlastnosti:

  • Pevnost v tahu
  • Rázová houževnatost
  • Mez skluzu
  • UTS
  • Deformace v průběhu času
  • Míra smrštění v průběhu času
Share by: