Mechanické obrábění

Téměř o dvacet let svých zkušeností se společnost Mecwork dělí se společností Fonderia Benini, aby mohla svým zákazníkům nabídnout službu spolehlivého a bezpečného mechanického obrábění, které je výsledkem dlouholeté profesionality a dovedností získaných přímo v tomto odvětví.
Společnost zákazníkům nabízí následující operace:

  • Vrtání
  • Vystružování
  • Zahlubování
  • Řezání závitů za použití automatických závitových strojů s otočným stolem pro závity od M2 až M32
  • Vystřihování

Chcete-li získat více informací o službách a produktech společnosti Mecwork, kontaktuje nás.

Share by: