Od a po zamak

A jako Ambiente (životní prostředí): tlakové lití zamaku produkuje do vzduchu a vody zanedbatelné emise, recyklovatelný odpad a minimalizuje spotřebu energie ve srovnání s alternativními materiály. Slitiny zinku jsou rovněž v souladu s platnými předpisy, zejména s ELV (konec životnosti vozidla), normou RoHS (omezení nebezpečných látek) a WEEE (odpadní elektrické a elektronické zařízení).

B jako Bassa usura delle attrezzature (nízké opotřebení zařízení): nízký bod tání zamaku minimalizuje opotřebení formy, čímž zaručuje delší a efektivnější životnost zařízení.

C jako Conducibilità termica (tepelná vodivost): díky dobré tepelné a elektrické vodivosti je zamak vhodný na výrobu chladičů, vlnovodů a stínění proti elektromagnetické energii.

D jako Durezza (tvrdost): tvrdost zinkových slitin je vyšší oproti tvrdosti hliníku nebo hořčíku a je srovnatelná s tvrdostí mosazi. Zamak s vyšším procentuálním obsahem mědi má vyšší tvrdost. Toto je jistě výhodou v případě, že díly budou během používání vystavené zvýšené námaze.

E jako Economica (levný): zamak je levný nejen jako surovina ve srovnání s materiály, jako je mosaz, ale především s ohledem na výrobní náklady a na úspory, které lze dosáhnout při výrobě velkých objemů se stejným vybavením.

F jako Finiture (povrchová úprava): na díly vyrobené tlakovým litím zamaku je možné aplikovat různé druhy povrchové úpravy v bezkonkurenční kvalitě; od lakování až po galvanické kovové úpravy (niklem, leštěním, lesklým chromem), každá povrchová úprava je spolehlivá.

G jako Garanzia di affidabilità (záruka spolehlivosti): záruka spolehlivosti dílů vyrobených ze zamaku v jejich nejrůznějších využitích a zařízení během jejich dlouhodobého používání.

H jako High- technology: velký vývoj ve slévárenském průmyslu umožnil společnostem působícím v tomto odvětví používat technologicky vyspělá strojní zařízení, jako jsou elektrické stroje a automatizované robotické stroje, které nám umožňují optimalizovat dobu výrobního procesu a náklady a spotřebu energie, a tím zaručit vysoce kvalitní výkon.

I jako Immaginazione (představivost): proces tlakového lití technikům umožńuje použít při návrhu výrobku ze zanaku jakoukoliv geometrii.

L jako Lavorabilità meccanica (mechanická zpracovatelnost): výrobky ze slitin zinku mají dobrou mechanickou zpracovatelnost, což vede k vysoké kvalitě a produktivitě.

M jako Metallo (kov): zamak je kovová slitina složená převážně ze zinku, hliníku a mědi, spojených v různém množství dle slitiny, kterou chceme získat ( ZP3,ZP5,ZP2,ZP8).

N jako Novità (novinka): tento materiál se v průmyslu používá méně než jedno století a je novou a plnohodnotnou nahrážkou starších materiálů, jakými jsou mosaz a hliník.

O jako Ottimizzazione (optimalizace): optimalizace doby výroby a nákladů na správu je určitě velkou konkurenční výhodou tlakového lití zamaku.

P jako Precisione (přesnost): používání zařízení na vysoké úrovni, spojené s fyzikálními a mechanickými vlastnostmi materiálu a schopností provádět další zpracování, zaručuje úroveň přesnosti na setinu.

Q jako Qualità (kvalita): výroba dílů ze zamaku zama zajišťuje vysokou kvalitu a splňuje požadavky jak technické, tak i estetické požadavky zákazníků.

R jako Resistenza (odolnost): odolnost proti nárazu slitin ze zamaku je při pokojové teplotě výrazně vyšší než odolnost slitin hliníku a hořčíku. Dokonce i při velmi nízkých teplotách, kolem -40 ° C, je odolnost vůči nárazu u zamaku lepší než u hliníku. Ve srovnání s plasty mají slitiny zinku hodnotu odolnosti nejméně 4 krát vyšší.

S jako Spessori (tloušťka): poddajnost zamaku umožňuje navrhnout díly s velmi malými tloušťkami a stěnami, a to i menšími než 1 milimetr.

T jako Tolleranze (tolerance): při tlakovém lití zamaku mohou být tolerance velmi malé, což operátorům umožňuje dobře se vypořádat s různými požadavky, a to až do poslední setiny.

U jako Usi molteplici (univerzálnost): odlitky ze zamaku mají bezpočet využití, od stavebnictví až po elektroniku, od výroby oken a dveří až po textil, od nábytku až po automobilový průmysl. Proč bychom společně nepřišli i na další uplatnění zamaku, které bude odpovědí na Vaše požadavky?

V jako Volumi elevati (velké objemy): tlakové lití zamaku zaručuje úsporu nákladů při velkém objemu výroby a díky stálé a levné údržbě zařízení zároveň i vysokou kvalitu od prvního do posledního výrobku.

Z jako ZAMAK: naše nejcennější aktivum!

zama lega
Share by: