Tlakové odlitky zinkových slitin jsou konkurenceschopné ve srovnání s mnoha dalšími materiály pro výrobu velkých sérií dílů a jejich použití místo jiných materiálů, hliníku a mosazi v lisovaném plechu, hořčíku a plastu přineslo mnohé výhody.

Tlakové lití zamaku vs. Tlakové lití hliníku

• Lepší přesnost
• Nižší úhel řezu
• Dle potřeby nižší tloušťka stěn
• Vyšší životnost formy
• Menší náklady na tavení (v důsledku tavení slitin zinku v horké komoře)
• Širší možnosti konečné úpravy
• Pevnost v tahu a prodloužení
• Lepší mechanická obrobitelnost
• Žádné jiskry (vhodné pro prostředí s rizikem výbuchu)

Většina hliníkových slitin na tlakové lití se získává z odpadu a jejich cena na jednotku objemu je nižší než u slitin zinku; mohou být zpracovány pouze procesem v chladné komoře, který je méně výkonný než proces v horké komoře pro lití zinkových slitin. Proto je často cena konkrétního zinkového odlitku nižší než hliníkového odlitku. U slitin zinku je také možné odlít finální výrobky bez nutnosti dalšího mechanického obrábění a tím prodloužit životnost zařízení. Z tohoto důvodu je cena dílů z litiny zinku velmi konkurenceschopná. Navíc na dílech ze zamaku je možné použít jakýkoliv druh povrchové úpravy (kromě sklovitého smaltu), zatímco hliníkové odlitky nejsou vhodné pro galvanické nanášení.

Tlakové lití zamaku vs. Zpracování mosazi

• Nižší náklady na suroviny
• Tolerance ekvivalentní nebo menší
• Nižší výrobní náklady, a to i při formách nenáročných na soustružení
• Menší množství výrobního odpadu

Mosaz poskytuje značnou svobodu při provádění hrubého lití a nízké náklady na výrobu. Ale i v tomto případě jsou výrobní náklady vyplývající z odlévání slitin zinku pro stejný druh dílu obvykle (ne-li vždy) nižší a náklady na surovinu jsou podstatně nižší. Z těchto důvodů mohou být vysoké náklady na vybavení kompenzované již při malém množství výrobků.

Tlakové lití zamaku vs. Sestavy lisovaných ocelových plechů

• Nižší náklady na zařízení
• Nižší náklady na výrobu
• Větší svoboda při návrhu

Ocelové díly mají velmi vysokou tuhost a odolnost ve vztahu k nákladům a také vzhledem k odlitkům ze zamaku; naopak svoboda návrhů je omezena, protože komplexnější tvary lze získat pouze sestavením více částí. Odlitky zinkových slitin umožňují konstrukci konkrétních dílů se všemi součástmi, které tvorí jeden celek, a právě díky této vlastnosti mohou odlitky ze zamaku konkurovat montované oceli. Dalším faktorem podporujícím odlévání slitin zinku jsou nižší výrobní náklady a náklady na zařízení.


Tlakové lití zamaku vs. Tlakové lití hořčíku

• Nižší náklady na výrobu
• Pevnost v tahu a prodloužení
• Lepší odolnost proti korozi
• Nižší úhel řezu
• Delší životnost zařízení
• Vyšší tuhost
• Žádné jiskry (vhodné pro prostředí s rizikem výbuchu)
• Širší možnosti konečné úpravy

Vlastnosti zamaku jsou ve srovnání s hořčíkem lepší, a to téměř ve všech kritériích kromě hmotnosti; proto se hořčík obvykle používá pouze tehdy, když je hmotnost rozhodujícím faktorem.

Tlakové lití zamaku vs. vstřikování plastů

• Nižší procesní náklady na tenčí součásti
• Konzistentnější vlastnosti
• Elektrická vodivost
• Mnohonásobně vyšší tuhost
• Mnohem vyšší tepelná vodivost
• Stínění EMI

Vstřikování plastů je nejčastěji používaným výrobním procesem pro složité tvary, které jsou vystaveny nízkému provoznímu zatížení. Největším problémem při realizaci plastových dílů je jejich relativně nízký modul pružnosti. Zvětšíme-li tloušťku plastového dílu, prodlužíme dobu lití a tím i cenu výrobního procesu. Čím vyšší tuhost potřebujeme, tím je díl ze zamaku konkurenceschopnější.

Porovnání s jinými materiály

Share by: